• OBTENCIÓ

Només haurà de portar el seu DNI, un cop realitzades les proves li entreguem el seu informe d’aptitud psicofísica i una fotocopia del DNI que li demanen a l’autoescola

  • RENOVACIÓ

Per renovar el permís de conduir dels tipus (AM/A1/A2/A/B1/B/EB/C1/C/EC/D1/D/ED o BTP) només haurà de portar el DNI i el permís de conduir.

No necessita portar fotografies, nosaltres captem la seva imatge gratuïtament amb web cam d’altra definició.

Un cop realitzades les proves, no és necessari anar a Trànsit, els nostres centres realitzaran, també de forma gratuïta, la tramitació del permís estant autoritzats per fer-ho, per la Prefectura Central de Trànsit.

Li entreguem el seu permís provisional, el definitiu l’expedirà la “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre” de Madrid i el rebrà al seu domicili, per correu ordinari en un termini màxim de 90 dies.