Al nostre centre podrà realitzar el reconeixement psicofísic per obtenir o renovar qualsevol tipus de llicència d’ Embarcacions D’Esbarjo: Patró d’embarcacions de d’Esbarjo, Patró de Navegació Bàsica, Patró de Iot, Capità de Iot, Patró de Moto Nàutica C, B i A.

Se li realitzarà les proves psicofísiques necessàries per l’obtenció del informe que consisteixen en :

  • -Exploració mèdica general, que verifica específicament la visió cromàtica.
  • -Exploració psicològica