ESPECIALITATS

  • MEDICINA GENERAL

La medicina de familia o medicina familiar és la disciplina mèdica que se n’encarrega de mantenir la salut en tots els aspectes, analitzant i estudiant el cos humà de forma global.

El metge de família realitza un tipus d’exercici professional de la medicina amb un cos doctrinal clar i delimitat per un conjunt de coneixements, habilitats i actituds.

  • FISIOTERAPIA

La fisioteràpia és una disciplina de la Salut que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica, per pal•liar símptomes de múltiples docències, tan agudes com cròniques, per mitjà del exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, tècniques manuals entre elles el massatge i l’electricitat.

  • OSTEOPATIA

La osteopatia és un tipus de medicina alternativa que emfatitza el massatge i altres manipulacions físiques del teixit muscular i els ossos.

El tractament osteopàtic consisteix en tractar les disfuncions, la hipermobilitat o hipomobilitat que es pot trobar en la columna vertebral, les articulacions el sistema nerviós, els sistema muscular, les vísceres i el crani. Busca recuperar l’equilibri corporal perdut, reactivant els seus mecanismes d’autocuració amb diverses tècniques terapèutiques: manipulacions articulars, tècniques d’energia muscular, de mobilització, d’estirament, HVLT, funcionals entre moltes altres.

El tractament depèn de una avaluació corporal completa, del tipus de lesió i del pacient. Cap tractament és igual i s’ha de seguir sempre un enfoco personal únic.

  • OFTALMOLOGIA

La oftalmologia és l’especialitat mèdica que estudia les malalties de l’ull i el seu tractament, incloent el globus ocular, la seva musculatura, el sistema lacrimal i les parpelles.

Les persones dedicades a l’oftalmologia es diuen oftalmòlegs o oculistes. En la major part de les legislacions occidentals, per exemple la espanyola, l’oftalmologia s’estudia com una especialitat dins de la titulació universitària de medicina..

Les malalties més freqüents són: miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbícia, conjuntivitis, queratitis, problemes del sac lacrimal, estrabisme, cataracta, retinopaties i glaucoma. Una de les tasques més habituals de l’oftalmòleg és la detecció i tractament dels defectes de refracció com la miopia i el astigmatisme, si no és detecten en el moment adequat poden ocasionar problemes importants de visió.

  • PSICOLOGIA

La psicologia és una ciència que tracta l’estudi i anàlisis de la conducta i els processos mentals dels individus i grups humans en diferents situacions, el camp d’estudi avarca tots els aspectes de l’experiència humana i ho fa amb fins tan d’investigació com docents i laborals entre d’altres.

Mitjançant el seus diferents enfocaments, la psicologia explora conceptes com la percepció, l’atenció, la motivació, l’emoció, el funcionament del cervell, la intel•ligència, el pensament, la personalitat, les relacions personals, la consciència i la inconsciència.

  • LABORATORIO DE ANALÍTICAS

En les nostres instal lacions disposem de consulta de infermeria per extraccions de sang per privats i mútues.

Realitzem tot tipus d’analítiques. També fem TEST D´INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA, DIAGNÒSTIC DE LA MIGRANYA, TEST PRENATAL NO INVASIU i TEST DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER DE COLON.

 

  • REVISIONS MÈDIQUES LABORALS

Disposem de consulta per poder realitzar els reconeixements mèdics laborals d’empresa i autònoms.